Pätevyyttä, luottamusta ja sitoutumista.

Painopisteet

DKCO Asianajotoimisto tarjoaa oikeusopillista asiantuntemustaan liikejuridiikan aloilla. Painopisteisiimme kuuluvat liikejuridiikka, sopimusoikeus, työoikeus sekä riidanratkaisu.

Lue lisää

Yritys

Haluamme työskennellä lähellä asiakkaitamme, luoda henkilökohtaisen siteen toimeksiantoon ilman ulkoisia vaikuttimia, ja yhdessä asiakkaiden kanssa löytää uusia ratkaisuja. Tarjoamme sen palvelun, jonka asiakas tarvitsee ja vielä vähän enemmän.

Lue lisää

Ajankohtaista

17 toukokuu, 2019

KHO:N tuore päätös tiukentaa sukupolvenvaihdosten verohuojennusten edellytyksiä

Perheyritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi perintö- ja lahjaverolaissa on säädetty sukupolvenvaihdosten verohuojennuksista. Lain 55 §:stä ilmenevä huojennussäännöksen mukaan osakeyhtiön osakkeiden verotuskanta arvostetaan 40 %:iin osakkeiden vertailuarvosta mikäli ne luovutetaan sellaiselle perinnön-…

12 huhtikuu, 2019

Uuden työaikalain vaikutukset yrityksen toimintaan

Yli 20 vuotta vanhat työaikasäädökset uudistuvat 1.1.2020 uuden työaikalain voimaantulon myötä. Uuden työaikalain tavoitteena on ajanmukaistaa ja modernisoida nykyistä työaikalakia vastaamaan paremmin nykypäivän työkulttuuria sekä yritysmaailmaa. Työnantajan tulee huomioida seuraavat…

6 maaliskuu, 2019

EU-tuomioistuimen tuomio asiassa C-216-17

EU-tuomioistuin antoi 19 joulukuuta 2018 ennakkopäätöksen julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien tulkinnasta. Ennakkopäätöksellä on huomattavia vaikutuksia puitesopimuksin tapahtuviin hankintoihin. Tapaus Italian korkein…