Pätevyyttä, luottamusta ja sitoutumista.

Painopisteet

DKCO Asianajotoimisto tarjoaa oikeusopillista asiantuntemustaan liikejuridiikan aloilla. Painopisteisiimme kuuluvat liikejuridiikka, sopimusoikeus, työoikeus sekä riidanratkaisu.

Lue lisää

Yritys

Haluamme työskennellä lähellä asiakkaitamme, luoda henkilökohtaisen siteen toimeksiantoon ilman ulkoisia vaikuttimia, ja yhdessä asiakkaiden kanssa löytää uusia ratkaisuja. Tarjoamme sen palvelun, jonka asiakas tarvitsee ja vielä vähän enemmän.

Lue lisää

Ajankohtaista

6 maaliskuu, 2019

EU-tuomioistuimen tuomio asiassa C-216-17

EU-tuomioistuin antoi 19 joulukuuta 2018 ennakkopäätöksen julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien tulkinnasta. Ennakkopäätöksellä on huomattavia vaikutuksia puitesopimuksin tapahtuviin hankintoihin. Tapaus Italian korkein…

4 helmikuu, 2019

Asunto-osakeyhtiöiden hallinta sähköistyy

Laki huoneistotietojärjelmästä astui voimaan 1.1.2019. Se tarkoittaa asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallinnoinnin sähköistymistä. Pääasialliset muutokset koskevat maanmittauslaitoksen hallinnoimaan kansalliseen rekisteriin (osakehuoneistorekisteri) sisällytettäviin tietoihin koskien yhtiöiden osakeluetteloja, osakkeita ja niihin kuuluvia…

15 tammikuu, 2019

Uusi tavaramerkkilainsäädäntö

Lokakuun 18 päivä 2018 hallitus antoi esityksen eduskunnalle uudesta tavaramerkkilaista (HE 201/2018 vp). Tämän lainmuutoksen myötä voimassa olevan tavaramerkkilain (7/1964) sekä yhteismerkkilain (795/1980) korvaa uusi tavaramerkkilaki. Uuden tavaramerkkilain tavoitteena on…