Pätevyyttä, luottamusta ja sitoutumista.

Painopisteet

DKCO Asianajotoimisto tarjoaa oikeusopillista asiantuntemustaan liikejuridiikan aloilla. Painopisteisiimme kuuluvat liikejuridiikka, sopimusoikeus, työoikeus sekä riidanratkaisu.

Lue lisää

Yritys

Haluamme työskennellä lähellä asiakkaitamme, luoda henkilökohtaisen siteen toimeksiantoon ilman ulkoisia vaikuttimia, ja yhdessä asiakkaiden kanssa löytää uusia ratkaisuja. Tarjoamme sen palvelun, jonka asiakas tarvitsee ja vielä vähän enemmän.

Lue lisää

Ajankohtaista

17 tammikuu, 2019

Vaasan hovioikeus suoritti sopimustulkinnan

Sopimusvapaus on yksi keskeisimmistä sopimusoikeudellisista periaatteista. Periaatteen myötä sopimusosapuolilla on vapaus päättää sopimuksen sisällöstä siltä osin, kun tästä ei ole pakottavaa lainsäädäntöä. Laajan sopimusvapauden haittapuolena on voitu huomata epäselvyyksiä sopimusten…

15 tammikuu, 2019

Uusi tavaramerkkilainsäädäntö

Lokakuun 18 päivä 2018 hallitus antoi esityksen eduskunnalle uudesta tavaramerkkilaista (HE 201/2018 vp). Tämän lainmuutoksen myötä voimassa olevan tavaramerkkilain (7/1964) sekä yhteismerkkilain (795/1980) korvaa uusi tavaramerkkilaki. Uuden tavaramerkkilain tavoitteena on…

15 tammikuu, 2019

Yhdenvertaisuusperiaate suunnatussa osakeannissa

Keskeinen lähtökohta suomalaiselle yhtiöoikeudelle on osakkeenomistajan etuoikeus annettaviin osakkeisiin osakeannissa (osakeyhtiölaki 624/2006, OYL, 9:3). Suunnatulla osakeannilla yhtiö voi poiketa tästä pääsäännöstä. Suunnattu osakeanti voidaan toteuttaa ainoastaan silloin kun sille on…