Asianajotoimisto liikejuridiikan asiantuntemuksella

Asiantuntijat palveluksessanne

Pätevyyttä, luottamusta ja sitoutumista.

Ajankohtaista

09.02.2020

Haasteellinen hankinta

Hankintayksikkö oli kyseessä olevan kansallisen hankinnan tarjouspyynnössä edellyttänyt tarjoajilta soveltuvuuden osoittamista RALA-pätevyysraportilla. RALA-pätevyysraportti näyttää esimerkiksi täyttääkö yritys tilaajavastuulain vaatimukset, onko vastuuvakuutuksista huolehdittu, täyttääkö tilinpäätöstiedot lainsäädännön...
22.11.2019

Evästeet ja suostumus

Liittovallan ylin tuomioistuin Saksassa on pyytänyt ennakkoratkaisun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 2 f ja 5.3 artiklojen tulkinnasta. Ratkaisussa henkilötietosääntely perustuu...