Asianajotoimisto liikejuridiikan asiantuntemuksella

Asiantuntijat palveluksessanne

Pätevyyttä, luottamusta ja sitoutumista.

Ajankohtaista

07.01.2021

Uusi Whistleblower-direktiivi – mikä se on ja mitä se tarkoittaa?

Mitä väärinkäytösten ilmoittaminen on? ”Whistleblowing”, tai väärinkäytösten ilmoittaminen tarkoittaa sitä, että henkilö tiedottaa omaa organisaatiotaan, ulkopuolisia tai valvontaviranomaisia sellaisesta organisaation sisäisestä toiminnasta, joka on lainvastaista,...
11.12.2020

Vind AX – 42 MW tuulivoimapuiston rahoitus ja osto

DKCO toimi Vind AX Ab:n kokonaisvaltaisena neuvonantajana 42 MW ja 10 tuuliturbiinin tuulivoimapuiston rahoituksen ja oston osalta. DKCO:n toimenkuva koostui ympäristö- ja lupakysymyksistä ja varainhankintaan,...
10.11.2020

Yrityksen johtoon liittyvien riskien hallinta vakuutusten avulla

Yrityksen johtoon liittyvät riskit Yrityksen toiminta on kytketty moninaisiin riskeihin – liikeriskeihin, vahinkoriskeihin, henkilöriskeihin sekä regulatiivisiin riskeihin.  Riskillä tarkoitetaan uhkaa tai mahdollisuutta tietyn haitallisen tapahtuman...