Kompetens, förtroende och engagemang.

Rättsområden

DKCO Advokatbyrå erbjuder juridisk expertis inom affärsjuridik. Till våra specialområden hör bland annat kommersiell avtalsrätt, arbetsrätt och tvistlösning.

Läs mer

Om DKCO

Vi vill jobba nära våra klienter, skapa ett personligt engagemang fritt från sidoinfluenser och tillsammans ta fram nya lösningar. DKCO levererar det som klienten behöver och ger det lilla extra som gör skillnaden.

Läs mer

Aktuellt

17 maj, 2019

Nytt HFD-beslut skärper förutsättningarna för skattelättnad vid generationskifte

I syfte att stöda kontinuitet i familjeägda företags verksamhet har man i lag om skatt på arv och gåva stadgat om skattelättnad för generationsskiften. Lättnaden – som framgår ur lagens…

12 april, 2019

Ny arbetstidslag

Den nya arbetstidslagen kan ha en inverkan på företagets verksamhet Den 1 januari år 2020 ska de över 20 år gamla bestämmelserna om arbetstid förnyas genom en ny arbetstidslag. Den…

6 mars, 2019

EU-domstolens dom i målet C-216-17

EU-domstolen gav den 19 december 2018 ett förhandsavgörande gällande tolkningen av EU direktivet om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster och direktivet om offentlig upphandling.…