Kompetens, förtroende och engagemang.

Rättsområden

DKCO Advokatbyrå erbjuder juridisk expertis inom affärsjuridik. Till våra specialområden hör bland annat kommersiell avtalsrätt, arbetsrätt och tvistlösning.

Läs mer

Om DKCO

Vi vill jobba nära våra klienter, skapa ett personligt engagemang fritt från sidoinfluenser och tillsammans ta fram nya lösningar. DKCO levererar det som klienten behöver och ger det lilla extra som gör skillnaden.

Läs mer

Aktuellt

17 januari, 2019

Vasa hovrätt gjorde en avtalstolkning

En central princip inom avtalsrätten är principen om avtalsfrihet. Det innebär bland annat att avtalsparterna har frihet att själva bestämma innehållet i avtalet till de delar som avtalet inte styrs…

15 januari, 2019

Den nya varumärkeslagstiftningen

Den 18 oktober 2018 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att stifta en ny varumärkeslag (RP 201/2018 rd). Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande varumärkeslagen…

8 december, 2018

Beskattningsvärde på aktier utan jämförelseöverlåtelser

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett färskt avgörande tagit ställning till hur beskattningsvärdet på aktier bestäms då priset inte kan fastställas på basis av jämförelseöverlåtelser, och där överlåtelse begränsas av…