Avancerad affärsjuridik

Våra experter till er tjänst

Kompetens, förtroende och engagemang.

Aktuellt

02.02.2021

Prissättning av konkurrensförbudsavtal

Nuläget Enligt gällande lag kan arbetsgivaren av särskilt vägande skäl begränsa den anställdes möjligheter att flytta över till ett konkurrerande företag eller börja bedriva egen...
21.12.2020

God jul från DKCO!

DKCO kommer under vårvintern 2021 att bjuda på en kostnadsfri föreläsningsserie, ämnad att ge företagare, chefer och andra intresserade en insyn i juridiska fallgropar och...