Kompetens, förtroende och engagemang.

Rättsområden

DKCO Advokatbyrå erbjuder juridisk expertis inom affärsjuridik. Till våra specialområden hör bland annat kommersiell avtalsrätt, arbetsrätt och tvistlösning.

Läs mer

Om DKCO

Vi vill jobba nära våra klienter, skapa ett personligt engagemang fritt från sidoinfluenser och tillsammans ta fram nya lösningar. DKCO levererar det som klienten behöver och ger det lilla extra som gör skillnaden.

Läs mer

Aktuellt

12 april, 2019

Ny arbetstidslag

Den nya arbetstidslagen kan ha en inverkan på företagets verksamhet Den 1 januari år 2020 ska de över 20 år gamla bestämmelserna om arbetstid förnyas genom en ny arbetstidslag. Den…

6 mars, 2019

EU-domstolens dom i målet C-216-17

EU-domstolen gav den 19 december 2018 ett förhandsavgörande gällande tolkningen av EU direktivet om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster och direktivet om offentlig upphandling.…

4 februari, 2019

Förvaltningen av bostadsaktiebolag digitaliseras

Den 1.1.2019 trädde lagen om ett bostadsdatasystem (bostadsdatalagen) i kraft. Lagen innebär att förvaltningen av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag digitaliseras. De huvudsakliga förändringarna som detta medför är att bolagens aktieböcker,…