Advokatbyrå med expertis inom affärsjuridik

Lär känna våra experter.

17 rättsområden

Kompetens, förtroende och engagemang.

Aktuellt

15.01.2020

Utmanande upphandling

Upphandlingsenheten hade i anbudsförfrågan för en nationell upphandling krävt att anbudsgivarna påvisar sin lämplighet genom att inlämna en RALA-kompetensrapport. Från RALA-kompetensrapporten framgår bl.a. om företaget uppfyller kraven i beställaransvaraslagen, om ansvarsförsäkringar är i skick, om bokslutsuppgifterna är lagenliga samt det
17.12.2019

Aktiesparkontot i ett nötskal

Fördelen med aktiesparkontot är att placeraren fritt kan byta placeringsobjekt utan att det uppstår några skattekonsekvenser . Placeraren har således  möjlighet att reagera på marknadens förändringar utan att begränsas av skattekonsekvenserna. Sett ur skatteperspektivet gynnas placeraren även av att aktiernas
22.11.2019

Cookies och samtycke

Det är den Federala högsta domstolen i Tyskland som begärt ett förhandsavgörande avseende tolkningen av artikel 2 f och artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn