Advokatbyrå med expertis inom affärsjuridik

Lär känna våra experter.

17 rättsområden

Kompetens, förtroende och engagemang.

Aktuellt

22.11.2019

Cookies och samtycke

Det är den Federala högsta domstolen i Tyskland som begärt ett förhandsavgörande avseende tolkningen av artikel 2 f och artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn
30.10.2019

Gottgörelse enligt sambolagen

I april 2011 trädde sambolagen i kraft. Syftet med lagen var inte att jämställa sammanboende med gifta utan att säkra ett visst ekonomiskt skyddsnät vid en separation. Man ville förhindra att den ena sambon, på den andras bekostnad, skulle gynnas
12.10.2019

Avdrag av överlåtande bolags förlust vid fusion

Enligt inkomstskattelagen 123 § 2 mom. har det övertagande bolaget vid fusion rätt att dra av det överlåtande bolagets förlust, förutsatt att det övertagande bolaget eller dess delägare ägt över hälften av aktierna i det överlåtande bolaget från ingången av