Engagemang

DKCO Advokatbyrå verkar inte bara i samhället, utan också med samhället och dess aktörer. Genom sponsorering uppmuntrar vi näringslivet och enskilda att medverka till ständig utveckling. Dessutom utlyser vi årligen ett stipendium för att stimulera blivande jurister.

Läs mer

Rättsområden

DKCO Advokatbyrå erbjuder juridisk expertis inom affärsjuridik. Till våra specialområden hör bland annat kommersiell avtalsrätt, arbetsrätt och tvistlösning.

Läs mer

Karriär

Inom DKCO satsar vi på långsiktiga och ”klientnära” relationer. För att uppnå detta mål krävs att vi alltid kan erbjuda högsta möjliga kvalitet på våra tjänster vilket inte låter sig göras utan resurser och kompetens, en motiverad personal och fungerande processer.

Läs mer

Kontakt

Våra kontor finns i Mariehamn och Vasa, men vi är tillgängliga i hela landet. Vi finns där ni behöver oss.

Kontakta oss