Advokatbyrå med expertis inom affärsjuridik

Lär känna våra experter.

17 rättsområden

Kompetens, förtroende och engagemang.

Aktuellt

30.10.2019

Gottgörelse enligt sambolagen

I april 2011 trädde sambolagen i kraft. Syftet med lagen var inte att jämställa sammanboende med gifta utan att säkra ett visst ekonomiskt skyddsnät vid en separation. Man ville förhindra att den ena sambon, på den andras bekostnad, skulle gynnas
12.10.2019

Avdrag av överlåtande bolags förlust vid fusion

Enligt inkomstskattelagen 123 § 2 mom. har det övertagande bolaget vid fusion rätt att dra av det överlåtande bolagets förlust, förutsatt att det övertagande bolaget eller dess delägare ägt över hälften av aktierna i det överlåtande bolaget från ingången av
27.06.2019

Tidsbundna arbetsavtal – när och hur?

Många arbetsgivare anställer vikarier inför högsäsong eller för att täcka upp vid den ordinarie personalens semestrar. Det är fullt möjligt att anställa vikarier för en viss tidsbestämd period – men det finns vissa juridiska fallgropar som man som företagare bör känna till.