Advokatbyrå med expertis inom affärsjuridik

Våra experter till er tjänst

Kompetens, förtroende och engagemang.

Aktuellt

09.02.2020

Utmanande upphandling

Upphandlingsenheten hade i anbudsförfrågan för en nationell upphandling krävt att anbudsgivarna påvisar sin lämplighet genom att inlämna en RALA-kompetensrapport. Från RALA-kompetensrapporten framgår bl.a. om företaget...
22.11.2019

Cookies och samtycke

Det är den Federala högsta domstolen i Tyskland som begärt ett förhandsavgörande avseende tolkningen av artikel 2 f och artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets...