Jorunn Skogberg

Jorunn Skogberg

Partner

Jorunn har specialkunskap inom arvs- och förmögenhetesrätt och har haft många uppdrag som boutrednings- och skiftesman. Jorunn har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser, med både privatpersoner och företag som uppdragsgivare.Hon är även anlitad, och omtyckt, föreläsare med fokus på familjerätt, arbetsrätt, förvaltningsrätt och dataskyddsfrågor.

Kontaktuppgifter

+358 20 527 4003, +358 457 3135845
jorunn.skogberg@dkco-law.com

Arbetsspråk
Svenska, Finska, Engelska, Tyska