Rapporteringstjänst

Genom denna visselblåsartjänst är det möjligt att anmäla missförhållanden inom företagets verksamhet. För att säkerställa informationssäkerhet, anonymitet och oberoende administreras visselblåsartjänsten utanför företagets kontroll. Visselblåsartjänsten administreras av Lantero AB och utredningar med anledning av anmälningar utreds av DKCO Advokatbyrå. Klicka på knappen nedan för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt.

Att rapportera

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapporteringsformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Du kan välja om du vill vara anonym eller inte. Väljer du att uppge din e-postadress sker uppföljning av ärendet till dig som anmälare via e-post. E-postadressen är inte synlig för din arbetsgivare och inte heller för utredaren.

Så fungerar handläggning

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd grupp av utredare hos advokatbyrån. Avrapportering med rekommendation för vidare hantering kommer sedan att ske till en utvald kontaktperson hos den berörda organisationen.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller e-postadress.

Anonymitet

Rapporteringstjänsten är helt fristående från organisationen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger e-postadress kommer denna inte att vara synlig för organisationen.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja din identitet.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information finns lagrad hos Lantero i onödan.

Frågor och svar

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är i första hand en kanal för anställda, men det finns ingen möjlighet att verifiera att en uppgiftslämnare är anställd, så alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att arbetsgivaren ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som anställd inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller motsvarande.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda utredare ansvarar för att handlägga ärenden som kommer in.

Hur hanteras handläggningen?

Utredarna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor, vilket kan skifta något.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Hjälp

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta . Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.