För dig, dina nära & kära - Privat juridisk rådgivning

DKCO – Private

Vi på DKCO Advokatbyrå har tillsammans över 30 års erfarenhet av att biträda privatpersoner i omfattande och avancerade förmögenhets- och familjerättsliga frågor. Vi finns här med vår sakkunskap då du planerar ett generationsskifte, behöver hjälp i familje- och arvsrättsliga frågeställningar, önskar upprätta ett testamente eller ett gåvobrev eller då du önskar se över beskattningsfrågor i anslutning till din egendom.

Aktuellt

27.10.2021

Ägare utan rättighet?

En separation är sällan problemfri. Efter att i årtionden ha agerat som ombud och deltagit vid separationer på nära håll, kan jag konstatera att problem...
18.05.2021

Sambo och arvsrätt

Med arvsrätt uppkommer skyldighet för mottagaren att betala arvsskatt om värdet på den mottagna egendomen överskrider 20 000 euro. En sambo kan hänföras endera till skatteklass...
02.11.2020

Intressebevakningsfullmakt – för alla

Olika organisationer har under åren marknadsfört intressebevakningsfullmakten och idag börjar det bli tämligen vanligt att sådana finns, även om det verkar som att tröskeln är...

DKCO Private

Juristerna på DKCO Private har tillsammans över 30 års erfarenhet av privaträttsliga frågeställningar. Vi erbjuder våra klienter högklassig juridisk rådgivning som är anpassad till våra klienters individuella situationer och målsättningar. Hos oss kan du bland annat planera ditt generationsskifte, upprätta ett testamente och få rådgivning i förmögenhetsförvaltning och skatteoptimering.

Våra jurister finns där för dig i livets alla skeden. För mera information och kontaktuppgifter, klicka på våra namn.

Lokalisering

Du hittar DKCO Private på alla våra tre kontor.

Välkommen