Nathalie Myrskog

Senior Associate, MSc in Business and Economics

Kort om Nathalie Myrskog

Nathalie biträder företagskunder och offentliga samfund inom framför allt kommersiell avtalsjuridik, företagsöverlåtelser och offentliga upphandlingar, samt bistår arbetsgivare i personalfrågor och samarbetsförhandlingar. Till hennes specialkunskaper hör även kredit- och pantsättningsarrangemang. Nathalie är en uppskattad och anlitad föreläsare inom arbetsrätt och offentlig upphandling. 

Hennes arbetsspråk är svenska, finska och engelska.