Nathalie Myrskog

Partner

Kort om Nathalie Myrskog

Nathalie biträder företagskunder och offentliga samfund inom framför allt kommersiell avtalsjuridik, företagsöverlåtelser och offentliga upphandlingar, samt bistår arbetsgivare i personalfrågor och omställningsförhandlingar. Till hennes specialkunskaper hör även kredit- och pantsättningsarrangemang. Nathalie är en uppskattad och anlitad föreläsare inom arbetsrätt och offentlig upphandling. 

Hennes arbetsspråk är svenska, finska och engelska.