Vi jobbar inte bara för våra klienter vi jobbar med dem.

Jorunn Skogberg

Partner

Kort om Jorunn Skogberg

Jorunn har specialkunskap inom arvs- och förmögenhetesrätt och har haft många uppdrag som boutrednings- och skiftesman. Jorunn har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser, med både privatpersoner och företag som uppdragsgivare.Hon är även anlitad, och omtyckt, föreläsare med fokus på familjerätt, arbetsrätt, förvaltningsrätt och dataskyddsfrågor.

Hennes arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska.