Yhteiskuntavastuu

Sosiaalinen vastuu ja kestävä kehitys

Kantaakseen vastuun sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä DKCO toimii ammattimaisella ja kestävällä tavalla jossa korostuu lainmukaisuus ja eettinen liiketoiminta. DKCO on asianajotoimistona ja neuvonantajana toimiessaan merkityksellinen liike-elämän toimija, jolla on yhteiskuntavastuu ja myös mahdollisuus vaikuttaa. Emme ainoastaan vaikuta hallinnoimalla omaa toimintaamme, vaan pyrimme vaikuttamaan myös asiakkaidemme toimintaan ja siten suuremmassa mittakaavassa myös yhteiskunnan toimintaan. CSR toimintaperiaatteitamme muokataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Pitkäaikainen arvonluominen eettisyydellä ja sääntöjä noudattamalla

DKCO toimii eettisellä ja taloudellisella tavalla niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ainoastaan yhdessä ympäristön ja yhteiskunnan kanssa voidaan luoda pitkäaikainen kannattavuus ja arvonnousu. Tämä toteutetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:

 • Noudattamalla paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä sekä kansainvälisiä sopimuksia, esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta
 • Ottamalla huomioon eettisen liiketoiminnan periaatteet ja toimimalla vastuullisella tavalla jossa korostuu korkea integriteetti
 • Ottamalla huomioon tärkeät, yksilöihin, ympäristöön, terveyteen, tasa-arvoon ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset
 • Kannustamalla asiakkaita, sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita ja toimittajia, huomioimaan heidän sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu

DKCO:n sosiaalinen vastuu työnantajana

Työnantajana DKCO varmistaa työntekijöilleen terveellisen työympäristön huomioimalla niin fyysiset kuin psykoloogiset tarpeet. DKCO takaa työntekijöilleen:

 • Varman ja turvallisen työympäristön
 • Ymmärryksen DKCO:n toiminnasta, vaikuttamismahdollisuuden ja henkilökohtaisen vastuun
 • Tasavertaiset edellytykset kehittäviin työtehtäviin ja urakehitykseen
 • Syrjinnän ehdottoman nollatoleranssin

Ympäristö ja kestävä kehitys

DKCO pyrkii toimimaan ympäristöystävällisellä tavalla. DKCO:lla on toimistoissaan pitkälle kehitetyt ja digitalisoidut toimintatavat, joilla pyritään minimoimaan fyysisten asiakirjojen käyttö. DKCO pyrkii hyödyntämään videoneuvottelumahdollisuutta sekä muita sähköisiä viestintätapoja niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. DKCO toimii seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Konttoritarvikkeet tulee kierrättää
 • Resurssien käyttö tulee minimoida, esimerkiksi vähentämällä sähkökulutusta ja papereiden käyttöä
 • Ympäristövaikutusten tulee ottaa huomioon kuljetuksissa ja matkoissa
 • Ympäristövaikutukset tulee aina ottaa huomioon liiketoiminnan tuottavuus- ja riskiarvioita tehdessä

Sponsorointi, stipendit ja muu tukitoiminta

Sponsoritoiminnallaan DKCO osallistuu muun muassa lasten, urheilu- ja kulttuuritoiminnan sekä vähempiosaisten tukemiseen. DKCO tukee muun muassa seuraavia tahoja:

Stipendi ja harjoittelu

DKCO:n Asianajotoimisto on vuodesta 2004 lähtien jakanut 1500 euron stipendin tulevalle juristille. Stipendin hakuaika on 1.1-31.1.

DKCO harjoittaa myös kattavaa ja jatkuvaa harjoittelijatoimintaa.

Case Club

DKCO järjestää yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa kurssin ”the Enterprise Case Club”, jossa rajoitettu määrä opiskelijoita perustaa oman fiktiivisen yrityksen ja ratkoo erinäisiä yritystä kohtaavia juridisia haasteita. Yhteistyön tavoitteena on konkretisoida yritysjuridiikkaa tuleville juristeille ja saada heidät käyttämään sitä yrittäjän näkökulmasta. The Enterprise Case Club:ia vetää kaksi DKCO:n juristia, jotka antavat palautetta osallistujien työstä.

Urheilu

DKCO sponsoroi Pedersöressä toimivaa IK Falkenin urheiluseuraa. Seuralla on kattava lapsi- ja nuorisotoiminta ja se on vuosien saatossa kasvattanut monta hyvää mies- ja naisurheilijaa jotka ovat menestyneet niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Talouselämäpäivät

DKCO on jo vuodesta 2009 ollut yksi Ålands Näringslivin vuotuisesti järjestämän talouselämäpäivien pääsponsoreista. Talouselämäpäivä tarjoaa maailmanluokan luentoja ja erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden niin Suomen kuin Ruotsin ja Ahvenanmaan talouselämään.

Alus Pommern

DKCO on Ahvenanmaan merenkulkumuseon ja erityisesti vierailukohteen ”Pommern – 100 dagar under segel” sponsori.

Kobba Klintars Vänner

Kobba Klintar on Maarianhaminan ja koko Ahvenanmaan saaren kasvot kohti merta. DKCO on jäsenenä yhdistyksessä Kobba Klintars vänner jonka tehtävänä on varjella ja vaalia ainutlaatuista merellistä ja kulttuurisesti kiinnostavaa ympäristöä joka on havaittavissa Kobba Klintarin saarella.

Business Lab Åland

DKCO on ollut Business Lab Ålandin ylpeä yhteistyökumppani sen alusta 2015 alkaen. Business Lab ja näin ollen myös DKCO auttaa uusia yrittäjiä pääsemään markkinoille ja mahdollistaa sujuvan alun yrittäjäuralle. DKCO tarjoaa yrittäjille ilmaista oikeudellista neuvonantoa ja toimii sparrausapuna ja tukena paperiviidakossa.