Sosiaalinen vastuu ja kestävä kehitys

Kantaakseen vastuu sosiaalisesta ja taloudellisesti kestävästä kehityksestä DKCO toimii ammattimaisella ja kestävällä tavalla korostaen lainmukaisuutta ja eettistä liiketoimintaa. Toimiessamme asianajoalalla neuvonantajana olemme myös sellainen liike-elämän toimija, jolla on yhteiskuntavastuu ja vaikutusmahdollisuuksia. Emme vaikuta ainoastaan hallinnoimalla omaa toimintaamme, vaan pyrimme vaikuttamaan myös asiakkaidemme toimintaan ja sitä kautta suuremmassa mittakaavassa myös yhteiskunnan toimintaan. Meidän CSR toimintaperiaatteitamme päivitetään aktiivisesti ja ne ovat jatkuvasti arvioinnin kohteena.

Uskottava arvomaailmaa luodaan toimimalla poikkeuksetta eettisesti ja sääntöjä noudattaen

Vastuullinen liiketoiminta käsittää niin taloudellisen, kuin sosiaalisen ja ympäristövastuun. DKCO toimii eettisesti ja taloudellisesti kestävästi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ainoastaan yhdessä ympäristön ja yhteiskunnan kanssa voidaan saavuttaa kannattavuutta ja arvonnousua pitkällä tähtäimellä. Tämä toteutetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:

 • Noudattamalla paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä sekä kansainvälisiä sopimuksia, esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta
 • Ottamalla huomioon eettisen liiketoiminnan periaatteet ja toimimalla vastuullisella tavalla korostaen korkeaa integriteettiä
 • Ottamalla huomioon tärkeät yksilöihin, ympäristöön, terveyteen, tasa-arvoon ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset
 • Kannustamalla asiakkaita, sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita ja toimittajia huomioimaan omanympäristö- ja sosiaalisen vastuunsa

DKCO:n sosiaalinen vastuu työnantajana

Työnantajana DKCO varmistaa työntekijöilleen terveellisen työympäristön huomioimalla niin fyysiset kuin psykoloogisetkin tarpeet. DKCO takaa työntekijöilleen:

 • Turvallisen työympäristön
 • Ymmärrystä DKCO:n toiminnasta, vaikuttamismahdollisuuksia ja henkilökohtaisen vastuun
 • Tasavertaiset edellytykset urakehitykseen sekä kehittäviä työtehtäviä ja työskentelymenetelmiä
 • Syrjinnän ehdottoman nollatoleranssin

Reilu työnantaja

DKCO vaalii hyvää työilmapiiriä, työntekijöiden ehtoja ja henkilökohtaista kehitystä. Tämä tukee yhtiön strategiaa korkeatasoisten tuotteiden tarjoamisesta, tulevaisuuden tähtien rekrytoinnista ja samalla riittävän työn ja vapaa-ajan tasapainon turvaamisesta. Tästä työtavasta osoituksena Suomen Lakimiesliitto on myöntänyt DKCO:lle oikeuden käyttää Reilu työnantaja – sertifikaattia.

Ympäristö ja kestävä kehitys

DKCO pyrkii toimimaan ympäristöystävällisellä tavalla. DKCO:lla on toimistoissaan pitkälle kehitetyt ja digitalisoidut toimintatavat, joiden avulla pyritään minimoimaan fyysisten asiakirjojen käyttö. DKCO pyrkii hyödyntämään videoneuvottelumahdollisuutta sekä muita sähköisiä viestintätapoja niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. DKCO toimii seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Toimistotarvikkeet tulee kierrättää
 • Resurssien käyttö tulee minimoida, esimerkiksi vähentämällä sähkökulutusta ja papereiden käyttöä
 • Ympäristövaikutukset tulee aina ottaa huomioon liiketoiminnan tuottavuus- ja riskiarvioita tehdessä

Sponsorointi, stipendit ja muu tukitoiminta

Sponsoritoiminnallaan DKCO osallistuu muun muassa erilaisen lasten toiminnan, urheilu- ja kulttuuritoiminnan sekä vähempiosaisten tukemiseen. DKCO tukee muun muassa seuraavia tahoja:

Stipendi ja harjoittelu

DKCO:n Asianajotoimisto on vuodesta 2004 lähtien jakanut 1500 euron stipendin tulevalle juristille. Stipendin hakuaika on 1.1-31.1.

DKCO harjoittaa myös kattavaa ja jatkuvaa harjoittelijatoimintaa.

Case Club

DKCO järjestää yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa kurssin ”the Enterprise Case Club”, jossa rajoitettu määrä opiskelijoita perustaa oman fiktiivisen yrityksen ja ratkoo erinäisiä yritystä kohtaavia juridisia haasteita. Yhteistyön tavoitteena on konkretisoida yritysjuridiikkaa tuleville juristeille ja saada heidät käyttämään sitä yrittäjän näkökulmasta. The Enterprise Case Club:ia vetää kaksi DKCO:n asiantuntevaa juristia, jotka antavat yksilöllistä palautetta osallistujien työstä.

Urheilu

DKCO sponsoroi Pedersöressä toimivaa IK Falkenin urheiluseuraa. Seuralla on kattava lapsi- ja nuorisotoiminta ja se on vuosien saatossa kasvattanut monta hyvää mies- ja naisurheilijaa jotka ovat menestyneet niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Talouselämäpäivät

DKCO on jo vuodesta 2009 ollut yksi Ålands Näringslivin vuotuisesti järjestämän talouselämäpäivien pääsponsoreista. Talouselämäpäivä tarjoaa maailmanluokan luentoja ja erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden niin Suomen kuin Ruotsin ja Ahvenanmaan talouselämään.

Alus Pommern

DKCO on Ahvenanmaan merenkulkumuseon ja erityisesti vierailukohteen ”Pommern – 100 dagar under segel” sponsori.

Kobba Klintars Vänner

Kobba Klintar on Maarianhaminan ja koko Ahvenanmaan saaren kasvot kohti merta. DKCO on jäsenenä yhdistyksessä Kobba Klintars vänner jonka tehtävänä on varjella ja vaalia ainutlaatuista merellistä ja kulttuurisesti kiinnostavaa ympäristöä joka on havaittavissa Kobba Klintarin saarella.

Business Lab Åland

DKCO on ollut Business Lab Ålandin ylpeä yhteistyökumppani sen toiminnan alusta, vuodesta 2015 alkaen. Business Lab ja näin ollen myös DKCO auttaa uusia yrittäjiä pääsemään markkinoille ja mahdollistaa sujuvan alun yrittäjäuralle. DKCO tarjoaa yrittäjille ilmaista oikeudellista neuvonantoa ja toimii sparrausapuna ja tukena paperiviidakossa.