Työoikeus

DKCO Asianajotoimisto avustaa yrityksiä ja työnantajia suhteessa palkattuihin ja henkilökuntaan. Asianajajat etsivät parhaat ratkaisut konflikti- tai ongelmatilanteessa perustuen työnantajan oikeutettuihin odotuksiin työntekijältä. Uudelleenorganisaatiota ja yhteistyöneuvotteluita edeltää yksityiskohtainen suunnittelu DKCO Asianajotoimiston juristien ja HR-osaston välillä, jolla varmistetaan oikea käsittely ja tavoitteiden saavuttaminen.

Työmarkkinat ja työelämä on jatkuvan muutoksen alla. Myös juridinen sääntely koskien työrekrytointeja, palkkaamisia, ja työpaikkakysymyksiä muuttuu nopeasti. Muutokset asettavat kovat vaatimukset nykypäivän työnantajalle ja johtajille. Kaikissa työsuhteen vaiheissa – rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen – työnantajan täytyy tietää oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijöitään kohtaan. Juridisesti perustellut ja hyvin harkitut päätökset ovat tarpeellisia, jotta työnantaja välttää haitalliset seuraamukset, kuten korvausvelvollisuuden tulonmenetyksestä, korvausvelvollisuuden perusteettomasta työsopimuksen purkamisesta, vahingonkorvausvelvollisuuden tai sakot työturvallisuusrikkomuksista. Lisäksi työnantajan tulee tuntea säännökset työnhakijoiden ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Henkilö joka on irtisanottu syrjivin perustein voi hakea hyvitystä yhdenvertaisuuslain mukaisesti.