Klaus Lehtonen

Associate

Lyhyesti Klaus Lehtosesta

Klausin erityisosaamisalueisiin kuuluvat yhtiöoikeus, työoikeus ja sopimusoikeus. Hänellä on myös kokemusta tietoturva- ja compliance-liitännäisistä tehtävistä. Ennen DKCO:lle siirtymistä Klaus on työskennellyt yrittäjänä sekä yritysjuristina.

Hänen työkielensä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Työskentelee seuraavien oikeudenalojen parissa: