Vi betjänar med över 25 års erfarenhet

DKCO Advokatbyrå grundades för mer än 25 år sedan på en marknad där det alltid har förutsatts att man skapar sitt egna koncept för lycka och framgång och där företagsamhet och integritet är av högsta värde. Redan från början var vår målsättning att vara den nya generationens advokatbyrå som tillsammans med sina klienter skapar förutsättningar för klientens framgång.

Under åren har vi utvecklat en framgångsrik affärsmodell, i vilken våra klienter gynnas av vårt sätt att identifiera problemen och fokusera på lösningar framom hinder.

Vi tror på framgång genom hederlig verksamhet och modiga lösningar. Vi har aldrig och kommer aldrig att pruta på det. Vi tror på långsiktighet framom snabba vinster, vilket syns såväl i arbetet mot klient som i det interna arbetet.

Vi har identifierat arbetsprocesser som gör att vi kan fokusera på att skapa mervärde – hos oss betalar klienten för lösningar.

Tjänster för företag och offentliga institutioner

DKCO Advokatbyrå betjänar sina klienter på svenska, finska och engelska. Många av DKCO Advokatbyrås uppdrag har såväl internationell som nationell anknytning. DKCO är specialiserad på avancerad affärsjuridik och har spetskompetens i bolags- och finansrättsliga frågor, kommersiella avtal, arbetsgivarjuridik och offentlig upphandling. Vi betjänar såväl företag, företagare som offentliga institutioner.
DKCO har en utpräglad affärsinriktning på sina tjänster och vågar tänka utanför boxen i en konservativ bransch.

Hur vi arbetar

Vi skapar förutsättningar för framgång genom att jobba nära våra klienter, skapa ett personligt engagemang och tillsammans ta fram nya modiga lösningar. Vår målsättning är ett smidigt samarbete samt en okomplicerad kommunikation – DKCO levererar det som klienten behöver och ger det lilla extra som gör skillnaden.

DKCO Advokatbyrås jurister är specialiserade på avancerad affärsjuridik och har spetskompetens i bolags- och finansrättsliga frågor, kommersiella avtal, arbetsgivarjuridik och offentlig upphandling. Vi betjänar industriföretag, konsultföretag, familjeföretag, banker, försäkringsbolag, kommunalägda bolag och offentliga institutioner.

DKCO Advokatbyrås jurister har nära tillgång till varandras expertis och erfarenhet. Arbetssättet är stimulerande och leder till att vi sporrar, kritiserar och bistår varandra. Även när det är som mest intensivt finns det alltid tillgång till extra resurser om ärendet förutsätter det. Knowledge management är en integrerad del av det dagliga arbetet och möjliggör en effektiv och framför allt lösningsorienterad ärendehantering. Därigenom utvecklas hela tiden yrkeskunskapen och erfarenheten, allt för klientens bästa.