Karriär

Inom DKCO satsar vi på långsiktiga och ”klientnära” relationer. För att uppnå detta mål krävs att vi alltid kan erbjuda högsta möjliga kvalitet på våra tjänster vilket inte låter sig göras utan resurser och kompetens, en motiverad personal och fungerande processer.

Karriär hos DKCO

Ta nästa karriärsteg med oss

Vi som arbetar på DKCO har en speciell gemenskap; vi jobbar för samma mål, har samma ambitioner och tror på lagarbete. Vårt interna arbetssätt och lagarbete gör samarbetet mellan juristerna stimulerande och utvecklande. Vi sporrar, kritiserar och bistår varandra. På så sätt utvecklas vår yrkeskunskap och erfarenhet ständigt.

Jurister

Din förmåga att söka nya lösningar är A och O. Utöver den juridiska formella kompetensen förutsätter vi att våra anställda har lätt att formulera sig i såväl tal som skrift på svenska, finska och engelska. Har du tingsmeritering, kunskap i ekonomi eller andra högskolestudier ser vi det som en bonus. Om du dessutom har en öppen attityd vad gäller förändring och utveckling samt mod och kapacitet att analysera frågor ur andras perspektiv kan du vara en av oss i framtiden. Vi värderar dessa förmågor högt då vi är övertygade om att en framgångsrik jurist måste ha andra kvaliteter än enbart juridiskt kunnande.

Om du är intresserad av en anställning hos DKCO skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv, din utbildning, dina mål och annat som du tror är av betydelse för att vi ska välja just dig. Vidare ska du bifoga ditt CV, kopior av dina betyg, arbetsintyg och uppge de referenser som du vill att vi ska ta kontakt med.

Praktik

Är du som juridikstuderande intresserad av att få en inblick i vad det innebär att jobba som jurist? I så fall ska du vända dig till DKCO Advokatbyrå. Vi erbjuder unga talanger praktikplatser i Helsingfors, Mariehamn och Vasa. Som praktikant får du handlägga egna rättsutredningar och biträda våra advokater i byråns dagliga arbete. Uppgifterna anpassas enligt hur långt du har kommit i dina juridikstudier.

Skicka in din fritt formulerade praktikansökan till oss tillsammans med studieintyg, eventuella arbetsintyg samt CV. Vi värdesätter skriftlig framställningsförmåga högt så det kan löna sig att sätta lite extra omsorg på själva ansökan.

Stipendium för blivande jurister

Sedan år 2004 tilldelar DKCO Advokatbyrå årligen en blivande jurist ett stipendium om 1500 euro. Ansökningstiden är 1.1 – 31.1. Grundkravet är att du har läst fem terminer juridik eller motsvarande antal poäng. Vi fäster oss särskilt vid din skriftliga framställningsförmåga så det lönar sig att satsa lite extra på din ansökan, som till innehållet får formuleras fritt. Om du har en text som du är speciellt stolt över ser vi gärna att du skickar in den i samband med ansökan. I övrigt vill vi även att du skickar in CV och utdrag över dina studieprestationer.

Skicka ansökningshandlingarna per e-post till:

Vi sporrar, kritiserar och bistår varandra. På så sätt utvecklas vår yrkeskunskap och erfarenhet ständigt.