DKCO öppnar i Helsingfors

Vi tar den åländska rättframheten till Helsingfors

DKCO Advokatbyrå öppnar ett nytt kontor i Helsingfors under våren 2020. Målsättningen är att bli förstahandsval för företagen och offentliga institutionerna i regionen.
DKCO Dan Karlsson

KLIENTFOKUS

DKCO Advokatbyrås huvudfokus är alltid dess klienter och förutsättningarna för deras framgångsrika affärsverksamhet. Ur ett internt perspektiv kan man dock inte förbise att även advokatbyråer är företag, med samma behov av utveckling och tillväxt som sina klienter.

”Vi på DKCO Advokatbyrå är inte bara jurister utan även företagare. Vi ser kontinuerlig utveckling och tillväxt som en absolut förutsättning för vår egen verksamhet och för att vi ska kunna fortsätta erbjuda våra klienter högkvalitativa tjänster i ett allt mer krävande affärsklimat”, säger grundare och VD Dan Karlsson.

DKCO Advokatbyrå grundades för över 25 år sedan på Åland i Mariehamn och har under åren utvecklats till en ledande byrå på marknaden. Framgångssagan fortsatte år 2014 då man öppnade ett nytt kontor i Vasa. DKCO:s Vasa-kontor är i dag en av nejdens snabbast växande advokatbyråer.

DKCO Advokatbyrå har under de senaste 25 åren utvecklat en effektiv affärsmodell som strävar efter att skapa största möjliga mervärde till klienten genom ett nära samarbete, slimmad organisation, effektiv knowledge- och best practice management samt genom att fokusera på lösningar framom hinder.

”Denna affärsmodell vill vi nu etablera även i Helsingfors”

TILLGÄNGLIGHET & ENGAGEMANG

”Vi är övertygade om att det finns en efterfrågan på särskilt högklassig juridisk rådgivning för företag i huvudstadsregionen. Vi vill vara företagens förstahandsval i regionen”, säger advokat och delägare Heidi Furu, som är en av de bärande krafterna i projektet.

”Vi erbjuder ett företagartänk kombinerat med hederlighet och modiga lösningar”

DKCO Advokatbyrås erfarenhet av komplexa och omfattande ärenden gör byrån till en pålitlig och kompetent partner. Genom att kombinera sitt etablerade, effektiva arbetssätt och en omfattande erfarenhetsbakgrund med ett personligt engagemang, kan DKCO erbjuda sina klienter det bästa av båda världarna; tjänster av hög kvalitet och med tillgänglighet och engagemang, oberoende av klientens eller ärendets storlek.

Även de existerande klienterna gynnas av etableringen. Helsingforskontoret möjliggör rekrytering av branschens skarpaste jurister och framtida stjärnor, vilket innebär en ständig utveckling av byråns kompetens och erfarenhet.

DKCO Heidi Furu

VÄRDERINGAR

DKCO Advokatbyrå grundades för 25 år sedan på en marknad, där man är tvungen att skapa sitt eget koncept för lycka och framgång. På en marknad där företagsamhet och integritet är av högsta värde.

”Redan från början var vår målsättning att vara den nya generationens advokatbyrå som tillsammans med sina klienter skapar förutsättningar för klientens framgång”

säger grundaren och VD:n Dan Karlsson som är förväntansfull inför lanseringen. Under åren har DKCO utvecklat en framgångsrik affärsmodell genom vilken klienter gynnas av sättet att identifiera problemen och fokusera på lösningar framom hinder. På DKCO tror man på framgång genom hederlig verksamhet och modiga lösningar. Man tror även på långsiktighet framom snabba vinster, vilket syns såväl i arbetet mot klient som i det interna utvecklingsarbetet.

Bekanta dig med våra medarbetare: