Ilmoituskanava

Ilmoituskanava mahdollistaa yhtiön epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytösepäilyistä ilmoittamisen. Ilmoituskanavan ylläpito järjestetään ulkopuolisen toimijan toimesta tietosuojan, nimettömyyden ja riippumattomuuden varmistamiseksi. Ilmoituskanavaa hallinnoi Lantero AB, ja DKCO Asianajotoimisto vastaa ilmoitusten perusteella tehtävistä selvityksistä. Paina alla olevaa painiketta luodaksesi uusi ilmoitus. Täytä ilmoituslomake mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Ilmoittaminen

Ilmoituksen perusteella tehtävän selvityksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että täytät ilmoituslomakkeen mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Voit itse päättää haluatko tehdä ilmoituksen nimettömästi. Sinulle toimitetaan lisätietoja asian käsittelystä sähköpostitse, jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi ilmoituksessasi. Ilmoituksessa mainittua sähköpostiosoitetta ei välitetä työnantajallesi eikä DKCO Asianajotoimistolle.

Miten tapaukset käsitellään

DKCO Asianajotoimisto on valinnut erityisen selvitysryhmän raportoitujen asioiden käsittelyyn. Asian jatkokäsittelyä koskeva suositus jätetään sen jälkeen asianomaisen organisaation valitsemalle yhteyshenkilölle.

Jos ilmoitetut tiedot ovat riittämättömiä, käsittelijät voivat pyytää lisätietoja. Käsittelyn myöhästymisen välttämiseksi lisätietojen mahdollisimman nopea jättäminen on tärkeää.

Lisätietopyynnöt tai ilmoituksia koskeva palaute annetaan aina nimettömästi. Käsittelijät eivät näe ilmoittajien nimiä tai osoitteita.

Nimettömyys

Raportointijärjestelmä on täysin erillinen organisaatiostasi. Yritys ei näe ilmoittajien henkilökohtaisia tietoja, IP-osoitteita tai sähköpostiosoitteita.

Ilmaise itseäsi huolellisesti paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Suosittelemme huomioimaan myös liitteisiin mahdollisesti sisältyvät käyttäjätiedot. Suosittelemme hävittämään jäljitettävät tiedot ennen tiedostojen liittämistä.

Kaikki ilmoituksiin liittyvät tiedot hävitetään tutkimusten valmistuttua siten, ettei Lanteron järjestelmään tallennu minkäänlaisia arkaluontoisia tietoja.

Usein esitetyt kysymykset

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituskanava on ensisijaisesti tarkoitettu työntekijöille, mutta ilmoittajan todentaminen ei ole mahdollista, minkä johdosta kaikki ilmoitukset käsitellään.

Miksi toiminto on olemassa?

Toiminto mahdollistaa ongelmien ja rikkomusten käsittelyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nimettömyyttä tarjotaan täydennyksenä työntekijöille ja muille toimijoille, jotka voivat kokea keskustelun esimiehen tai tavallisen yhteyshenkilön kanssa epämukavana.

Kuka saa tiedon ilmoituksista ja näkee ilmoitusten sisältämät tiedot?

Tarkoitusta varten erikseen nimetyt selvittäjät vastaavat ilmoitusten käsittelystä, ja vain heillä on pääsy ilmoituksiin.

Miten selvitykset suoritetaan?

Selvitykset suoritetaan määritellyn prosessin mukaisesti. Vain käsittelijöillä on mahdollisuus kirjautua järjestelmään ja tutustua ilmoituksiin.

Kuinka kauan tutkimukset vievät?

Alustava selvitys vie noin kaksi viikkoa.

Voiko ilmoittaja seurata tapauksen etenemistä?​​​​​​​

Ilmoittaja saa selvityksen jälkeen palautetta, josta ilmenee, että asia on käsitelty tai päätetty sekä sen arviointia koskevan lyhyen yhteenvedon edellyttäen, että ilmoittaja on jättänyt sähköpostiosoitteensa.