Lyhyesti Nathalie Myrskogista

Nathalie avustaa yritysasiakkaita ja julkisyhteisöjä erityisesti kaupallisen sopimusoikeuden, yritysjärjestelyjen ja julkisten hankintojen saralla. Hän avustaa myös työnantajia henkilöstökysymyksissä ja yhteustoimintaneuvotteluissa. Hänen erityisosaamisalueisiin kuuluu lisäksi luotto- ja panttausjärjestelyt. Nathalie on myös arvostettu luennoitsija työoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä tilaisuuksissa.

Hänen työkielensä ovat ruotsi, suomi ja englanti.