Emilia Esala

Senior Associate

Lyhyesti Emilia Esalasta

Emilian erityisosaamisalueisiin kuuluvat riidanratkaisu ja kaupallinen sopimusoikeus. Hän avustaa yritysasiakkaitamme myös muissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä sekä compliance-liitännäisissä tehtävissä. Ennen DKCO:lle siirtymistä Emilia on työskennellyt liikejuridiikkaan keskittyneissä asianajotoimistoissa sekä in-house-tehtävissä.

Hänen työkielensä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Työskentelee seuraavien oikeudenalojen parissa: