Laatu, maine, riskienhallinta

DKCO Compliance

DKCO Compliance on palvelukokonaisuus, jonka puitteissa DKCO tarjoaa sen asiakkaille riskienhallintaan, vahinkotapahtumiin ja brandin kehittämiseen liittyviä palveluja. Tehokkaat riskienhallintamekanismit toimivat laadun takeena sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Whistleblowing

DKCO tarjoaa sen hyvämaineisille asiakkaille mahdollisuuden whistleblowing-ilmoituskanavan käyttöönottoon. Ilmoituskanavalla yritys voi viestiä sidosryhmilleen luotettavuutta, tietoisuutta sekä luottoa omiin prosesseihin. Ilmoituskanavassa huomioidaan sekä tietoturvallisuus että ilmoittajan anonymiteetti ja palvelu voidaan muokata asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Palvelun avulla yritys voi täyttää Whistleblowingdirektiivin vaatimukset sekä samalla tuottaa merkittävää lisäarvoa omalle tuotteelle tai palvelulle. Palvelu voidaan ottaa erikseen, mutta myös yhdistää DKCO:n HR Support, Board Services ja/tai Internal Services -palveluihin.

HR Support

HR Support palvelun myötä DKCO:n arvostetut työoikeusasiantuntijat tarkastavat valittuja osia yrityksen työoikeusdokumentaatiosta ja ehdottavat toimenpiteitä, jota pyrkivät sekä riskienhallintaan että tehostamiseen. Palvelun laajuus ja sisältö sovitaan erikseen asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden perusteella.
HR Support

Board Services

Board Services on palvelu, jonka puitteissa DKCO:n kokenut asianajaja osallistuu asiantuntevat sihteerin ominaisuudessa hallituksen kokouksiin, laatii pöytäkirjan sekä varmistaa päätöksentekoprosessin lainmukaisuuden. DKCO:s asianajaja voi myös toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana, avustaa kokousmateriaalin laatimisessa sekä varmistaa kokousten tehokkaan etenemisen. Palvelun laajuus ja sisältö sovitaan erikseen asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden perusteella.

Internal Services

Internal Services palvelun avulla DKCO tutkii sisäisiä prosessikuvauksia, valvontajärjestelmiä ja tiedottaa asiakkaita analysoituun toiminta-alueeseen liittyvistä riskeistä sekä antaa käytännönläheisiä vinkkejä näiden riskien hallintaan ja pienentämiseen.
Internal Services

DKCO Compliance

DKCO Asianajotoimiston juristit ovat erikoistuneet vaativaan liikejuridiikkaan ja omaavat yhtiö- ja rahoitusoikeuden, kaupallisen sopimusoikeuden, työantajaoikeuden sekä julkisten hankintojen erityisosaamista. Palvelemme teollisuusyrityksiä, konsulttiyhtiöitä, perheyrityksiä, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, kunnallisesti omistettuja yhtiöitä sekä julkisyhteisöjä.