Tvister

Som en naturlig del av DKCO Advokatbyrås verksamhet ingår processer i anknytning till alla rättsområden som byrån verkar inom.

Även till denna del utnyttjar DKCO sina juristers olika kvalifikationer så att klienternas intressen kan tillvaratas på bästa sätt. Flera av byråns jurister har erfarenheter från att ha jobbat i domstol. DKCO handlägger processer i såväl Finland som Sverige.

Här kan du läsa mer om processer.