Skadestånd & försäkringsrätt

DKCO Advokatbyrå har lång erfarenhet från komplexa och omfattande skadeståndsrättsliga frågeställningar som har i sitt ursprung i såväl produktion, avtalsbrott som naturfenomen. Vår erfarenhet omfattar utöver utredning av ansvarsförhållande även förhandlingar och tvister i anslutning till skadorna.

Juristerna på DKCO Advokatbyrå har även omfattande erfarenhet av försäkringsjuridik, särskilt frågor rörande försäkringsbolagsjuridik, försäkringsavtalsfrågor och försäkringstvister. DKCO Advokatbyrås branschkunskap omfattar även implementering av direktiv och nationell lagstiftning.

Kontakt