Sjö – & transporträtt

Med beaktande av DKCO Advokatbyrå ursprung är det närmast en självklarhet att ha specialkompetens gällande sjö- och transporträtt.

Denna typ av ärenden berör exempelvis frågor kring fartygsfinansiering och fartygsleveranser, där stora kapitalintressen är representerade. Hanteringen av denna typ av ärenden förutsätter ett brett kunnande i internationell affärsrätt och internationella relationer.

Array