Offentlig upphandling

DKCO har bred erfarenhet av offentliga upphandlingar.

DKCO:s advokater biträder klienter med ärenden som faller inom ramen för upphandlingslagstiftningen, oavsett om det gäller upprättande av anbudsförfrågningar eller givande av anbud. DKCO biträder även sina klienter vid upphandlingstvister inför marknadsdomstolen.

Läs mer om offentliga upphandlingar.

Kontakt