Kommersiell avtalsrätt

DKCO advokatbyrå biträder sina klienter i upprättande av avtal med kommersiellt syfte.

DKCO Advokatbyrå har stor erfarenhet av upprättande av olika kommersiella avtal med både nationell och internationell anknytning. Aktieägaravtal, agentavtal, försäljningsavtal, återförsäljaravtal och licensavtal är de särskilda avtalstyper som DKCO bistått sina klienter med.