Insolvensrätt

DKCO Advokatbyrå har under årens lopp handlagt ett flertal ärenden gällande obestånd och konkurssituationer.

Byrån biträder fordringsägare och investerare men även det skuldsatta företaget i samband med betalningsinställelser och saneringar. Till detta ämnesområde hör inte bara konkursförfaranden och likvidation utan även rekonstruktionsarrangemang, ackordsuppgörelser och nyanskaffning av eget kapital genom emission, konvertibler eller kapitallån.

Array