Immaterialrätt

Ett rättsområde som blir allt större är immaterialrätten, i och med att avstånden i världen krymper i takt med den tekniska utvecklingen.

DKCO Advokatbyrå hjälper sina klienter att skydda de egna produkterna genom att säkerställa rätten till patent och varumärke. DKCO Advokatbyrå bistår med de utredningar och den dokumentation som behövs vid såväl nationella som internationella ansökningar. Till DKCO Advokatbyrås expertis hör även exempelvis skydd av företagshemligheter och sekretessfrågor.

Array

Kontakt