Förvaltningsrätt

DKCO:s advokater biträder offentliga samfund i samtliga förvaltningsrättsliga ärenden, såsom formalia i beslutsfattande, rättelseförfaranden och besvärsprocesser. DKCO erbjuder även tjänster i ärenden gällande bedömning av jäv, offentlighet i myndighetsutövning samt personalfrågor.

Array