Företagsöverlåtelser

Byrån deltar i förhandlingar kring företagsöverlåtelser och agerar projektledare vid undersökning av bolags juridiska och ekonomiska ställning.

I dessa fall ställs det stora krav på samarbetsförmåga och en bred juridisk kompetens som sträcker sig över flera juridiska särområden.

Läs mer om företagsköp här.

Array

Kontakt