Finansierings- & försäkringsrätt

DKCO Advokatbyrå har lång erfarenhet av att biträda banker och andra finansiella institut i uppdrag rörande kreditgivning och ansvar gentemot bankkunder, exempelvis i samband med industriföretag och sjöfartsindustrin.

Vi har även arbetat med internationella avtal mellan banker och låntagare, exempelvis avtal om syndikerade lån och avtal om bankers agentroll i anslutning härtill.

Utöver detta, har DKCO Advokatbyrå många års prövad erfarenhet av försäkringsjuridik både vad gäller avtalsmässiga frågor och rena försäkringstvister.