Finansiering & rekonstruktion

DKCO Advokatbyrå har lång erfarenhet av att biträda banker och andra finansiella institut i uppdrag rörande kreditgivning och ansvar gentemot bankkunder, exempelvis i samband med finansiering av industriföretag och sjöfartsindustrin.

DKCO Advokatbyrå har även arbetat med internationella avtal mellan banker och låntagare, exempelvis avtal om syndikerade lån och tillhörande avtal om bankers agentroll.

Utöver detta besitter DKCO Advokatbyrås jurister många års prövad erfarenhet av transaktioner och omstrukturering av såväl nationell och internationell karaktär.

Kontakt