EU-rätt

EU-rätten är hos DKCO Advokatbyrå en integrerad del av den juridiska vardagen.

Särskilt då en klients uppdrag har anknytning till konkurrensrätt, fri rörlighet av varor, tjänster och kapital, offentlig upphandling samt statsstöd.

Läs mer om GDPR här.

Array