Bolagsrätt

DKCO Advokatbyrå biträder sina klienter i alla bolagsrättsliga ärenden såsom vid generationsskiften, bolagsetablering, näringsrättsfrågor, ombildning, fusioner och delningar av bolag.

Bland DKCO Advokatbyrås klienter återfinns finska och internationella företag, banker, institutioner, organisationer och enskilda som efterfrågar juridisk service med höga krav på kvalitet, personlig integritet och service.

Läs mer om generationsskiften här