Skatterätt

I samband med bolagsbildningar, företagsöverlåtelser och andra slags omstruktureringar i bolag eller generationsväxlingar inom familjeföretag uppstår naturligt frågor gällande skatteoptimering.

DKCO bistår sina klienter såväl i komplexa skatterättsliga frågor som i allmän skatterådgivning.