Förmögenhetsrätt

DKCO erbjuder individuell premium rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i omfattande och komplicerade förmögenhetsrättsliga ärenden.

DKCO:s erfarna advokater och jurister är specialiserade på familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning, strategisk planering, skatterättsfrågor, fastighets- och bostadsköpsrätt samt förenings- och stiftelserätt.

DKCO ger juridisk rådgivning och hjälper till att upprätta dokumentation eller behövliga ansökningar. Kontakta våra experter för exempelvis testamenten, äktenskapsförord, placeringsfrågor, försäkrings- och kapitaliseringsavtalsfrågor, generationsskiften, skatteoptimering eller skatterättsfrågor.