Tvister

Som en naturlig del av DKCO Advokatbyrås verksamhet ingår processer i anknytning till alla rättsområden som byrån verkar inom.

Även till denna del utnyttjar DKCO Advokatbyrå sina juristers olika kvalifikationer så att klienternas intressen kan tillvaratas på bästa sätt. Flera av byråns jurister har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser och handhar tvister som en del av sitt dagliga arbete. DKCO Advokatbyrå handlägger processer i såväl Finland som Sverige.

Här kan du läsa mer om processer.

Aktuellt

18.05.2021

Sambo och arvsrätt

Med arvsrätt uppkommer skyldighet för mottagaren att betala arvsskatt om värdet på den mottagna egendomen överskrider 20 000 euro. En sambo kan hänföras endera till skatteklass...
02.11.2020

Intressebevakningsfullmakt – för alla

Olika organisationer har under åren marknadsfört intressebevakningsfullmakten och idag börjar det bli tämligen vanligt att sådana finns, även om det verkar som att tröskeln är...
Välkommen