Tvister

Som en naturlig del av DKCO Advokatbyrås verksamhet ingår processer i anknytning till alla rättsområden som byrån verkar inom.

Även till denna del utnyttjar DKCO Advokatbyrå sina juristers olika kvalifikationer så att klienternas intressen kan tillvaratas på bästa sätt. Flera av byråns jurister har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser och handhar tvister som en del av sitt dagliga arbete. DKCO Advokatbyrå handlägger processer i såväl Finland som Sverige.

Här kan du läsa mer om processer.