Skatterätt

I samband med generationsväxlingar inom familjeföretag, investeringar i placeringsinstrument, arvskiften och utgivande av gåvor uppstår naturligt frågor gällande skatteoptimering. Vi på DKCO Advokatbyrå bistår dig såväl i komplexa skatterättsliga frågor som i allmän skatterådgivning.

Aktuellt

18.05.2021

Sambo och arvsrätt

Med arvsrätt uppkommer skyldighet för mottagaren att betala arvsskatt om värdet på den mottagna egendomen överskrider 20 000 euro. En sambo kan hänföras endera till skatteklass...
02.11.2020

Intressebevakningsfullmakt – för alla

Olika organisationer har under åren marknadsfört intressebevakningsfullmakten och idag börjar det bli tämligen vanligt att sådana finns, även om det verkar som att tröskeln är...
Välkommen