Förmögenhetsrätt

Vi på DKCO erbjuder individuell rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i omfattande och komplicerade förmögenhetsrättsliga ärenden.

Våra erfarna advokater och jurister är specialiserade på familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning, strategisk planering, skatterättsfrågor, fastighets- och bostadsköp samt förenings- och stiftelserätt.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och bistår med att upprätta dokumentation och nödvändiga ansökningar. Kontakta våra experter för exempelvis testamenten, äktenskapsförord, frågor i anslutning till placeringar i olika instrument, försäkrings- och kapitaliseringsavtalsfrågor, generationsskiften, skatteoptimering eller beskattningsfrågor.