Förmögenhetsrätt

Vi på DKCO erbjuder individuell rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i omfattande och komplicerade förmögenhetsrättsliga ärenden.

Våra erfarna advokater och jurister är specialiserade på familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning, strategisk planering, skatterättsfrågor, fastighets- och bostadsköp samt förenings- och stiftelserätt.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och bistår med att upprätta dokumentation och nödvändiga ansökningar. Kontakta våra experter för exempelvis testamenten, äktenskapsförord, frågor i anslutning till placeringar i olika instrument, försäkrings- och kapitaliseringsavtalsfrågor, generationsskiften, skatteoptimering eller beskattningsfrågor.

Aktuellt

18.05.2021

Sambo och arvsrätt

Med arvsrätt uppkommer skyldighet för mottagaren att betala arvsskatt om värdet på den mottagna egendomen överskrider 20 000 euro. En sambo kan hänföras endera till skatteklass...
02.11.2020

Intressebevakningsfullmakt – för alla

Olika organisationer har under åren marknadsfört intressebevakningsfullmakten och idag börjar det bli tämligen vanligt att sådana finns, även om det verkar som att tröskeln är...
Välkommen