Familje- & arvsrätt

DKCO biträder även klienter i anslutning till förmögenhetsförvaltning och andra familjerättsligaärenden, bland annat bouppteckningar, testamenten och arvskiften. Byrån har särskild erfarenhet av omfattande boutrednings- och skiftesmannauppdrag.

DKCO Advokatbyrå har även kompetens att biträda klienterna i frågor som kan uppstå till exempel i samband med en äktenskapsskillnad såsom vid avvittring och frågor som gäller vårdnad av, umgänge med och underhåll för barn.

Läs mer om bouppteckning här.

Aktuellt

18.05.2021

Sambo och arvsrätt

Med arvsrätt uppkommer skyldighet för mottagaren att betala arvsskatt om värdet på den mottagna egendomen överskrider 20 000 euro. En sambo kan hänföras endera till skatteklass...
02.11.2020

Intressebevakningsfullmakt – för alla

Olika organisationer har under åren marknadsfört intressebevakningsfullmakten och idag börjar det bli tämligen vanligt att sådana finns, även om det verkar som att tröskeln är...
Välkommen