Familje- & arvsrätt

DKCO biträder även klienter i anslutning till förmögenhetsförvaltning och andra familjerättsligaärenden, bland annat bouppteckningar, testamenten och arvskiften. Byrån har särskild erfarenhet av omfattande boutrednings- och skiftesmannauppdrag.

DKCO Advokatbyrå har även kompetens att biträda klienterna i frågor som kan uppstå till exempel i samband med en äktenskapsskillnad såsom vid avvittring och frågor som gäller vårdnad av, umgänge med och underhåll för barn.

Läs mer om bouppteckning här.

Aktuellt

11.08.2023

Samboavtal – vad är det?

Allt fler väljer att leva i en relation där man bor tillsammans utan att vara gifta. Att man som sambo saknar många av de juridiska...
Välkommen

Kontakt