Silvia Korpisola

Trainee

Kort om Silvia Korpisola

Silvia bistår byråns jurister i deras handläggning av ärenden inom olika rättsområden. Hennes huvudsakliga intresseområden är arbetsrätt, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Innan Silvia började på DKCO arbetade hon som praktikant på en annan advokatbyrå.

Hennes arbetsspråk är svenska, finska och engelska.