Kort om Niko Johansson

Niko är en erfaren och mångsidig expert inom finansieringsjuridik. Nikos specialkompetens är kapitalmarknadstransaktioner (skuld- och aktieemissioner), syndikerade lån, finansiering av företagsförvärv, fastighetsfinansiering samt omstruktureringar. Niko har under de senaste åren skött skuld- och aktiekapitalmarknadstransaktioner genom vilka bolag har samlat in över 3 miljarder euro i nytt kapital.

Niko sköter även företagsförvärv, avtals- samt bolagsrättsliga uppdrag. Niko är en väl anlitad föreläsare inom finansieringsbranschens skolningar.

Hans arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

Arbetar med följande rättsområden: