Lisa Smeds-Salonsaari

Trainee

Kort om Lisa Smeds-Salonsaari

Lisa bistår byråns jurister i deras handläggning av ärenden inom olika rättsområden. Lisa inleder under hösten 2023 sina magisterstudier i juridik vid Åbo Akademi. Lisa har sedan tidigare lång erfarenhet inom social- och familjerätt samt kommunal förvaltning.

Lisas arbetsspråk är svenska, finska och engelska.