Kort om Jonna Hagström

Till Jonnas specialområden hör handläggning av offentliga upphandlingar och arbetsrättsliga frågeställningar. Hon handlägger även insolvens-, immaterial- och fastighetsrätt. Innan sin karriär på DKCO har Jonna arbetat med insolvensrätt samt varit praktikant på ett flertal advokatbyråer.

Hennes arbetsspråk är finska, svenska och engelska.