Jonathan Westerlund

Senior Associate

Kort om Jonathan Westerlund

Jonathan har varit en del av DKCO sedan 2018 och biträder klienter med alla typer av komplexa finansierings- och företagstransaktioner samt omstruktureringsarrangemang. Han biträder även i allmänna avtals- och bolagsrättsliga frågor.

Hans arbetsspråk är svenska, engelska och finska.