Kort om Heidi Kullberg

Heidi sköter mångsidigt uppdrag för både företag och privatpersoner. Hennes expertis ligger i försäkringsrätt, förmögenhetsrätt, kommersiell avtalsrätt, familje- och arvsrätt samt dataskyddsfrågor. Innan sin karriär på DKCO har Heidi arbetat med företagsjuridik och försäkringsrätt på ett flertal försäkringsbolag samt varit som praktikant på advokatbyrå. Heidi föreläser och utbildar inom ett flertal rättsområden.

Hennes arbetsspråk är svenska, finska och engelska.