Kort om Gunnar Westerlund

Gunnar anses vara en av landets främsta sakkunniga inom finansieringsrätt, transaktioner och omstrukturering. Han har lång erfarenhet av omfattande internationella transaktioner samt olika finansieringsprojekt och -instrument. Hans expertis täcker även andra affärs- och bolagsrättsliga frågeställningar.

Hans arbetsspråk är svenska, finska och engelska.