Yhtiöoikeus

DKCO Asianajotoimisto avustaa asiakkaitaan kaikissa yhtiöoikeudellisissa asioissa kuten sukupolvenvaihdoksissa, yhtiön perustamisessa, elinkeino-oikeusasioissa, uudelleenjärjestelyissä, fuusioissa ja yhtiöiden jakautumisissa.

DKCO Asianajotoimistolla on laaja kokemus asiakkaiden avustamisesta kaupallisten sopimusten laadinnassa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tilanteissa. Muun muassa osakassopimukset, agenttisopimukset, myyntisopimukset, jälleenmyyntisopimukset ja lisenssisopimukset kuuluvat sopimuslajeihin, joita DKCO on laatinut asiakkaittensa puolesta.

DKCO Asianajotoimiston asiakkaina on sekä suomalaisia, että kansainvälisiä yrityksiä, pankkeja, laitoksia, järjestöjä ja yksityishenkilöitä, jotka asettavat korkeat vaatimukset laadun, yksityisyyden suojan ja palvelun suhteen.

Lue täältä lisää sukupolvenvaihdoksesta.