Vahingonkorvaus ja vakuutusoikeus

DKCO Asianajotoimistolla on pitkä kokemus työstä laajojen ja monimutkaisten vahingonkorvausoikeudellisten kysymysten parissa. Tämän alan ongelmakohdat pohjautuvat yleensä tuotannollisiin virheisiin, sopimusrikkomuksiin tai luonnonilmiöihin. Kokemuksemme kattaa vastuiden selvittämisen sekä asiakkaiden avustamisen vahinkoihin liittyvissä neuvotteluissa ja riidoissa.

DKCO Asianajotoimiston juristit omaavat myös laajan kokemuksen vakuutusoikeudellisista kysymyksistä, erityisesti vakuutusyhtiöiden sääntelystä sekä vakuutussopimuksiin että riitoihin sovellettavasta sääntelystä. DKCO Asianajotoimiston toimialaosaaminen kattaa tämän lisäksi direktiivien sekä kansainvälisen lainsäädännön implementoinnin.

Yhteydenotot