Hallinto-oikeus

DKCO:n asianajajat avustavat julkisyhteisöjä eri hallinto-oikeudellisissa kysymyksissä, kuten päätöksenteon muotovaatimuksissa, oikaisumenettelyissä ja valitusprosesseissa. DKCO:n asiantuntemukseen kuuluvat myös esteellisyyden arvioinnit, viranomaistoiminnan julkisuuskysymykset sekä henkilöstöasiat.

Array

Yhteydenotot