Lyhyesti Heidi Kullbergista

Heidi hoitaa monipuolisesti yritysten ja yksityishenkilöiden toimeksiantoja. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat vakuutusoikeus, varallisuusoikeus, kaupallinen sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus sekä tietosuojakysymykset. Ennen uraansa DKCO:lla Heidi on tehnyt töitä yritys- ja vakuutusoikeuden parissa useassa vakuutusyhtiössä sekä toiminut harjoittelijana asianajotoimistossa. Heidi luennoi ja kouluttaa usean oikeudenalan saralla.

Hänen työkielensä ovat ruotsi, suomi ja englanti.