Julkisyhteisön toiminta

Julkisella sektorilla, jonka osuus maan bruttokansantuotteesta on suuri, on viime vuosina tehty laajoja uudistuksia. Näiden uudistusten myötä, kuten yhtiöittäminen ja tehtävien ulkoistaminen yksityisille toimijoille, ero julkisen ja yksityisen sektorin edellytysten ja sääntelyn välillä on kaventunut.

DKCO tarjoaa oikeudellisia palveluita valtiolle, kunnille ja julkisessa omistuksessa oleville toimijoille. Jotta julkisyhteisön toiminta onnistuisi, työssä tarvitaan aitoa ymmärrystä poliittisesti ohjatuista organisaatioista. DKCO omaa kyseistä osaamista.