IT

Viimeisten vuosien aikana IT-, teknologia- ja telekommunikaatioaloilla on tapahtunut mullistavia ja nopeita muutoksia sekä talouden että tekniikan osalta. Nämä alat ovat usein tunnettuja intensiivisestä toiminnasta, kuten fuusioista, yritysostoista, uudelleenjärjestelyistä sekä rahoituskysymyksistä.

DKCO tarjoaa kattavaa oikeudellista neuvontaa näiden alojen yrityksille. DKCO omaa sekä laajaa osaamista että erikoisosaamista alalta.