Energia

Energian saatavuus on ratkaisevassa asemassa hyvin toimivalle sekä tehokkaalle yhteiskunnalle. Tulevina vuosina energia-ala on suurten muutosten edessä. Sähköntarve kasvaa voimakkaasti, erityisesti ajoneuvojen ja teollisuuden sähköistymisen myötä. Samalla uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen, auringon, veden ja biopolttoaineiden, merkitys kasvaa, kun taas fossiilisten energialähteiden, kuten hiilen ja öljyn, merkitys vähenee. Lisäksi maiden ilmasto- ja kestävän kehityksen politiikalle asetetaan korkeampia vaatimuksia, muun muassa YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen ja Pariisin sopimuksen (COP21) vuoksi. Tämä ilmenee esimerkiksi EU:n ilmasto-ohjelmassa Fit for 55 ja lisää energia-alan monimutkaisuutta.

Energia-ala toimii koko ilmastonmuutoksen liikkeellepanevana voimana ja on laajentumassa. Tämä luo uusia haasteita ja avaa samalla uusia mahdollisuuksia.

DKCO tarjoaa yrityksille koko projektin ajalta tarvittavia oikeudellisia palveluita. Juristit auttavat tunnistamaan ja toteuttamaan uusia sijoituksia sekä säilyttämään aiempia.

DKCO avustaa muun muassa seuraavissa kysymyksissä:

  • Yrityskaupat
  • Uusien voimalaitosten kehittäminen
  • Hankerahoitus
  • Sähköliittymät ja sähköntoimitussopimukset
  • Sähkökauppa (PPA), sähkösertifikaatit ja muut rahoitusvälineet
  • Lupa- ja sääntelykysymykset
  • Valtiontukikysymykset